IKIP PGRI WATES

IKIP PGRI WATES

JURNAL IKIP PGRI WATES | IPW JOGJA

JURNAL MAHASISWA

BERISI JURNAL MAHASISWA PGSD

BUKU Karya Dosen IKIP PGRI Wates

    

DIKDASTIKA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ke-SD-an

Jurnal DIKDASTIKA

Jurnal Ilmiah Pendidikan Ke-SD-an
Program Studi PGSD IKIP PGRI Wates

ISSN 2355-5254

Jurnal AKADEMIKA: Jurnal Ilmiah Kependidikan

Jurnal AKADEMIKA

Jurnal Ilmiah Kependidikan

ISSN 1412-7997